Hermetička pumpa

Centrifugalne pumpe s hermetičkim motorom razvijene su kako bi se eliminiralo curenje fluida u atmosferu. Ovaj tip pumpi nam garantuje maksimalnu sigurnost za ljude i okolinu, budući da pumpe nemaju dinamičke mehaničke zaptivke, a za razliku od magnetnih pumpi, ove pumpe imaju dvostruko kućište.
Koriste se kada tečnosti i gasove moramo pumpati pri ekstremnim temperaturama i pod potencijalno opasnim uslovima ili kad konvencionalne tehnologije dosegnu svoje granice. Pumpe nude potpunu pouzdanost, čak i pri najvišim pritiscima i opsegu performansi. Visoki pritisci u sistemu, velike fluktuacije temperature, fluidi izuzetno zahtevni za transport – HERMETIC pumpe su upravo razvijene za takve ekstremne uslove.

Hermetičke pumpe se preporučuju u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, ali i za jednostavne zadatke, poput cirkulacionih pumpi u industrijskoj rashladnoj opremi.
Uvek najbolja opcija za agresivne, otrovne, eksplozivne, vruće, kriogene, lako isparljive, zapaljive, kancerogene tečnosti i materije.

Preduzeće HERMETIC-Pumpen GmbH održava vodeću poziciju na svetskom tržištu pumpi bez zaptivki i već je više od 60 godina posvećeno razvoju, dizajniranju i proizvodnji centrifugalnih pumpi s hermetičkim motorom. Hermetic je proizvođač s najviše iskustva i najdužim stažom u proizvodnji ovog tipa pumpi.

Primena:

  • Pumpa za amonijak NH3, pumpa za CO2
  • Pumpa za rastvarač, kiseline i lužine
  • Pumpa za benzin, dizel, lož ulje, naftne derivate
  • Pumpa za etilen, etanol, metanol, amin, propan, propilen
  • Pumpa za UNP, LNG

Više o hermetičkim pumpama