Zupčasta pumpa

Zupčaste pumpe su dobar izbor za prenos viskoznih medijuma

Primena:

  • Zupčasta pumpa za bitumen
  • Zupčasta pumpa za dizel ulje, sirovo ulje, ulje za podmazivanje, mazut itd.
  • Zupčasta pumpa za natrijum silikat, kiseline, plastiku, mešane hemikalije, izocijanate itd.
  • Zupčasta pumpa za boju
  • Zupčasta pumpa za smole i lepkove
  • Zupčasta pumpa za kiselinu, sapun, lužinu, crni liker, kaolin, krečno mleko, lateks, mulj itd.
  • Zupčasta pumpa za aditive, supe, parafin, emulzije
  • Zupčasta pumpa za čokoladu, kakao maslac, punila, šećer, biljne masti i ulja, melasu, životinjsku hranu itd.

Tehnički podaci

Kućište:Liveno gvožđe, liveni čelik, nodularni liv, nerđajući čelik
Idler:Liveno gvožđe, nerđajući čelik, čelik
Rotor:Liveno gvožđe, nodularno gvožđe, nerđajući čelik
Max. kapacitet:130 m3/h
Max. differential pressure:25 bar
Max. temperatura:300 °C
Max. viskoznost:80 000 cP