Poljoprivreda

Centrifugalne vertikalne pumpe za pražnjenje jama

  • Vertikalne pumpe tip TNP-KL i tip TNP s ležajem
  • Vertikalne pumpe tip TPC i tip TNP-C, bez ležaja

Dizajnirana za rukovanje prljavom vodom, kiselinama, lužinama ili hemijski zaprljanim tečnostima sa ili bez čvrstih čestica.
Tipične primene uključuju hemijsku i metalnu doradu, linije za kiseljenje čelika i nerđajućeg čelika, jedinice za isparavanje i regeneraciju, mokro prečišćavanje dimnih gasova nizvodno od spalionica otpada, kao i prečišćavanje izduvnih gasova i prečišćavanje otpadnih voda.

Više o vertikalnim pumpama


Samousisne centrifugalne pumpe za mulj ili prljavu vodu s elektro, dizel ili benzinskim motorom

Dizajnirana za korozivne i/ili abrazivne i viskozne tečnosti, kompatibilne s livenim gvožđem, bronzom, aluminijumom ili nerđajućim čelikom, koje mogu sadržati gas. Pumpa se može nalaziti iznad, sa strane ili ispod tečnosti. Neke veličine pumpi mogu samostalno usisavati do fizičke granice od 8 m. Pumpe su dostupne s raznim pogonima poput monofaznih, trofaznih elektromotora s protiveksplozijskom zaštitom, ili s benzinskim ili dizel motorima.

Više o saousisnim centrifugalnim pumpama


Centrifugalne vertikalne pumpe za tečni stajnjak / osoku

Više o pumpama za tečni stajnjak