Rohr-Idreco

Specijalista za plovne bagere i bager pumpe

ROHR-IDRECO dizajnira i proizvodi visokokvalitetne plovne bagere za duboko kopanje i opremu za rudarsku i bagersku industriju, te za desiltaciju brana.
Inovativni i održivi bageri u kombinaciji sa preko 60 godina iskustva s najnaprednijim sistemima upravljanja i automatizacije. Sva plovila su izrađena tako da traju prema najvišim specifikacijama, a snabdevanje rezervnih delova za vreme čitavog životnog ciklusa proizvoda i servisne usluge čine sastavni deo ponude.


Usisni bageri

Usisni bager za pesak i šljunak često je idealno rešenje za iskapanje relativno rastresitog i slobodnog materijala. ROHR-IDRECO usisni plutajući bageri s hidro rezačem
(Jet pumpom) pogonjeni su električnim pogonom (dizel / dizel-električni pogoni nisu obavezni), a napredni softver za automatizaciju i nadzor, razvijen od strane poduzeća Rohr-Idreco, osigurava najveću efikasnost i najmanju moguću potrošnju energije, smanjeno habanje pumpi, nizak nivo buke.

Bager grabiličar

ROHR-IDRECO plutajući bageri grabiličari dizajnirani su za vađenje šljunka i peska od 10 do 60 ili čak 90 metara ispod nivoa vode. Svi bageri izrađeni su prema zahtevima svakog ležišta i potrebama svakog kupca. Kupci mogu birati između različitih komponenti za obradu na brodu, kao što su dvoetažni ili jednostruki uređaji za prosejavanje, drobilice, odvajanje sitnog peska, transportne trake ili hidraulički transport do obale. Dve vrste grana za hidrauličke motore proizvedene u sopstvenoj kući upotpunjuju paket i čine bager grabiličar efikasnim alatom za svaku namenu.

Bager vedričar

Ova vrsta bagera takođe je dizajnirana za vađenje peska i šljunka iz mokrih rudarskih jama, a dolazi u kopnenom i plutajućem tipu. Dubina iskopavanja bagera vedričara varira od 0 do 12 (ili 14) metara za kopnene modele i od 6 do 24 metra za plutajuće modele. Slično plutajućim bagerima, bageri vedričari opremljeni su brodskim postrojenjem za preradu koje se sastoji od dvostrukog ili jednostrukog uređaja za prosejavanje, drobilice, usisivača sitnog peska, transportne trake ili hidrauličkim transportom do obale.

Pumpe i boosteri

Ako je softver mozak bagera, pumpa je njegovo srce. ROHR-IDRECO već dugi niz godina ima vlastitu kompletnu iPump® liniju pumpi, razvijenu za rad visokih performansi i efikasnost. IPumps pumpe su otporne na habanje tokom dužeg životnog veka, imaju optimalne karakteristike usisavanja, energetski su efikasne i mogu da se prilagode širokom rasponu zadataka. Pumpe se takođe mogu pojedinačno ugraditi u kopnene ili plutajuće sisteme za povišenje pritiska.