Magnetna pumpa

Centrifugalna pumpa s magnetnom spojnicom je kombinacija konvencionalne hidraulike pumpe s trajnom-magnetnim pogonskim sistemom i trofaznim motorom.
Ovaj sistem koristi sile privlačenja i odbijanja između trajnih magneta u obe polovine spojke za bezkontaktni i okretni moment bez klizanja.
Između dve polovine spojnice opremljene magnetima nalazi se zaštitna cev koja odvaja pumpani medijum od okoline. Nepropusnost pumpi s magnetnom spojnicom osigurana je jednostrukim sigurnosnim kućištem. Pumpe s magnetnom spojnicom koriste se posebno za otrovne medijume s intenzivnim mirisom ili na bilo koji drugi način opasne fluide, jer zaštitna cev hermetički razdvaja medijum od okoline.

Više o HERMETIC metalnim pumpama s magnetnom spojnicom

Više o MUNSCH nemetalnim pumpama s magnetnom spojnicom