Victor Pumps

Specjalista za samousisne centrifugalne pumpe

Victor Pumps je vodeći proizvođač dve vrste pumpi. Samousisnih centrifugalnih pumpi s otvorenim rotorom za industrijske otpadne vode zvane S-Pump i
rotacionih unutarašnjih zupčastih pumpi za viskozne proizvode pod nazivom R-Pump.

Samousisna centrifugalna pumpa

Samousisne centrifugalne pumpe koriste se za korozivne i / ili abrazivne i viskozne tečnosti, kompatibilne s livenim gvožđem, bronzom, aluminijumom ili nerđajućim čelikom, koji mogu sadržati gasove. Pumpa se može nalaziti iznad, sa strane ili ispod tečnosti. Neke pumpe se mogu samostalno napuniti do granice od 8 m.
Dostupno s raznim pogonima kao što su jednofazni, trofazni, motori u protiveksplozijskoj izvedbi, benzinski ili dizel motori. Proizvode se u različitim verzijama, zavisno od primene. Na primer, blok izvedba, Bi-Block, Classic kao i s ATEX sertifikatom.

Unutrašnja zupčasta pumpa

Unutrašnje zupčaste pumpe koriste se za tečnosti bilo koje viskoznosti i temperature, koje mogu biti korozivne, abrazivne i opasne za okolinu.
Nepulsirajući konstantan protok, dakle nema vibracija na armaturama, ventilima ili spojnicama. Sve izvedbe su dostupne u oba smera rotacije.
Može se zatražiti i s plaštom za grejanje, s otvorima na 90 ° ili 180 °. Teška konstrukcija optimizovana je za lako i manje održavanje.
Proizvodi se u različitim verzijama, zavisno od određene primene. Koristi se za prenos, doziranje, preradu, utovar i istovar u hemijskoj industriji, građevinarstvu, prehrambenoj i naftnoj industriji, te u rafinerijama i skladištima. Takođe s ATEX sertifikatom.