Pumpa za termalno ulje i vrelu vodu

Centrifugalna pumpa sa hermetičkim motorom za vodeni rastvor etilen glikola, termalno ulje, vrelu vodu

Hermetička pumpa Tehnički podaci
Protok:maks. 1600 m³/h
Visina dizanja:do 1100 m
Brzina:2900 do 3500 o/min
Radna temperatura:maks. +400 °C
Viskoznost:maks. 300 cSt
Pritisak:PN 16 do PN 100

Više o hermetičkim pumpama