Pumpa za vodu

Nudimo Vam širok raspon pumpi za vodu:

  • Podvodna pumpa
  • Vertikalna pumpa
  • Pumpa u blok izvedbi i standardizovana pumpa prema DIN 24255 za snabdevanje vodom
  • Pumpa za navodnjavanje
  • Samousisna pumpa za negativno usisavanje, vode sa vazduhom
  • Cirkulaciona pumpa za hortikulturu
  • Vrtložna pumpa za primenu u rukovanju čvrstim materijama
  • Dvostruka usisna pumpa s aksijalno podeljenim kućištem za protoke do 4300 m3 / h