Oklopljena pumpa za suspenzije

Oklopljene pumpe za suspenzije koriste se u rudarskoj i mineralnoj industriji, vađenju sirovina, energetskoj industriji, industriji čelika, hemijskoj industriji, pigmentnoj industriji, industriji šećera, peska i šljunka, tuneliranju i specijalnom građevinarstvu. Fokus je na prilagođenim pumpama, od kojih mnoge rade bez problema više od 60 godina.

Suspenzija koja će se pumpati presudna je za pravilan izbor pumpe. Pumpe su posebno dizajnirane za medijume s visokim udelom čvrstih materiala.
Zbog toga delovi pumpe moraju biti posebno robusni u dizajnu.

Nudimo razne modele za različite primene. Pri odabiru pumpe ispitujemo tačno u koju svrhu će se koristiti i koji uslovi preovlađuju na gradilištu.
Na taj način uvek možemo preporučiti optimalnu pumpu.

Više o Habermann heavy duty slurry pumps