Vazdušno membranska pumpa

Vazdušno membranske pumpe s dvostrukom membranom (AODD) pogodne su za širok spektar primena. Imaju visoku otpornost na abrazivne fluide i podnose agresivne hemikalije, uključujući kiseline, ulja, rastvarače, boje, mulj, pa čak i medije koji sadrže čvrste čestice poput onih pronađenih u otpadnoj vodi. Te pumpe se mogu koristiti i za prenos praha. Sve su pumpe samousisne, a kapacitet i pritisak mogu se lako kontrolisati.

Kućište pumpe u dodiru s fluidom izrađeno je od PE (polietilena), PE provodljivog, PTFE (politetrafluoretilen), PTFE provodljivog, AISI 316, aluminijuma, livenog gvožđa. Vazdušno membranske pumpe iz higijenske serije izrađene su od materijala AISI 316L, te su posebno dizajnirane da zadovolje zahteve prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije.